ติดต่อเรา

“ เราเชื่อมผู้คนกับเงินเข้าหากันด้วยวิธีที่เป็นมิตรที่สุด ”

GOFX (International) Limited เชื่อว่าการเงินเป็นเรื่องของทุกคน เราจึงสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ ทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนและเทคนิคการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงพัฒนาระบบการซื้อขาย ให้สอด คล้องกับความต้องการและความพึงพอใจทางด้านคําสั่งซื้อขายที่เหมาะสม กับความต้องการของเทรดเดอร์ และนักลงทุน ในแต่ละพื้นที่การใช้งาน โดยมุ่งเน้นการทํากิจกรรมการตลาด และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) โดยให้ความสําคัญไปยังกลุ่มประเทศที่มีจํานวนผู้สนใจ ใช้บริการเทรดดิ้ง แพลตฟอร์มในการซื้อขายเก็งกําไรในตลาดทุนมากที่สุด ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว