ประวัติการแลก

รีเซทคะแนนและล็อตสะสมเป็นค่าเริ่มต้นของสถานะปัจจุบัน

เทรดเดอร์ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเป็นระยะเวลา 6 เดือน คะแนนและล็อตสะสมของเทรดเดอร์จะถูกรีเซท ตามเงื่อนไขของลอยัลตี้โบนัสโปรแกรม

-0 Point

วันที่ 25.05.2024